Metų geriausias operatoriaus darbas

LINAS DABRIŠKA
„Šventasis“, režisierius Andrius Blaževičius
AUDRIUS KEMEŽYS
„Moteris ir Ledynas“, režisierius Audrius Stonys
OLEG MUTU
„Amžinai kartu“, režisierė Lina Lužytė
FELIKSAS ABRUKAUSKAS
„Kartą Rytų Europoje“, režisierius Igor Cobileanski