LiKA Taryba kviečia kasmetinę visų narių Asamblėją

LiKA Taryba kviečia tikruosius narius į kasmetinę visų narių Asamblėją.

Savo dalyvavimą maloniai prašome patvirtinti iki š.m. vasario 15 d. el. laišku info@lika.lt

VI-ji narių Asamblėja

Vieta: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus – Vilniaus g. 41, LT-01119 Vilnius

Laikas: 2017 m. vasario 21 d. (antradienis), 16 val.

DIENOTVARKĖ

15:30   Dalyvių registracija.

16:00   Sveikinimo žodis (LiKA Tarybos pirmininkė)

16:10   Asamblėjos pirmininko tvirtinimas.

16:20   Asamblėjos dienotvarkės tvirtinimas. Sekretoriaus ir balsų skaičiavimo grupės išrinkimas.

16:30   LiKA veiklos 2016 metų ataskaita (LiKA direktorė). Klausimai. Tvirtinimas.

16:50   LiKA įstatų pakeitimai. Diskusija. Tvirtinimas. Balsų skaičiavimas.

17:30    Pasikeitimas nuomonėmis apie LiKA veiklą ir veiklos planus 2017 m. Pasiūlymai. Kiti klausimai.

18:00    Pabaiga

SVARBU: Vasario 21 d. Asamblėjoje nesusirinkus kvorumui (reikalinga ½ narių), pakartotinės Asamblėjos data: 2017 m. vasario 28 d. (ketvirtadienis), 16 val., Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje.

Asamblėjos darbo dokumentai bus pateikti ne vėliau kaip 7 (septynios) dienos iki numatytos Asamblėjos datos.

LiKA Tarybos vardu -

LiKA direktorė Lina Buzelytė