Kvietimas į pakartotiną LiKA narių Asamblėją

Nesusidarius reikalingam kvorumui vasario 21 d. turėjusioje įvykti LiKA narių Asamblėjai, LiKA Taryba kviečia tikruosius narius į PAKARTOTINĘ visų narių Asamblėją.

Savo dalyvavimą maloniai prašome patvirtinti iki š.m. vasario 24 d. el. laišku info@lika.lt

PAKARTOTINĖ VI-ji narių Asamblėja

Vieta: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus – Vilniaus g. 41, LT-01119 Vilnius

Laikas: 2017 m. vasario 28 d. (antradienis), 16 val. 

DIENOTVARKĖ

15:30   Dalyvių registracija.

16:00   Sveikinimo žodis (LiKA Tarybos pirmininkė)

16:10   Asamblėjos pirmininko tvirtinimas.

16:20   Asamblėjos dienotvarkės tvirtinimas. Sekretoriaus ir balsų skaičiavimo grupės išrinkimas.

16:30   LiKA veiklos 2016 metų ataskaita (LiKA direktorė). Klausimai. Tvirtinimas.

16:50   LiKA įstatų pakeitimai. Diskusija. Tvirtinimas. Balsų skaičiavimas.

17:30    Pasikeitimas nuomonėmis apie LiKA veiklą ir veiklos planus 2017 m. Pasiūlymai. Kiti klausimai.

18:00    Pabaiga

Jeigu negalite dalyvauti, savo balso teisę galite atiduoti pasirinktam LiKA nariui. LiKA tikrųjų narių sąrašą rasite čia. Tam būtina užpildyti balsavimo perleidimo sutartį, kurią rasite čia.

Asamblėjos darbo dokumentus rasite čia.

LiKA Tarybos vardu -

LiKA direktorė Lina Buzelytė