Kvietimas į LiKA narių VII-ją Asamblėją

 

 

 

 

 

 

LiKA Taryba kviečia LiKA tikruosius narius į neeilinę visų narių Asamblėją. 

VII-ji narių Asamblėja

Vieta: Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Vasario 16-osios g. 8, Vilnius

Laikas: 2018 m. spalio 19 d. (penktadienis), 17 val. 

DIENOTVARKĖ

16:45             Dalyvių registracija.

17:00              Sveikinimo žodis (LiKA Tarybos pirmininkė).

17:10              Asamblėjos pirmininko tvirtinimas.

17:15    Asamblėjos dienotvarkės tvirtinimas. Sekretoriaus ir balsų skaičiavimo grupės išrinkimas.

17:20              Apdovanojimų prekinio ženklo klausimas. Diskusija. Tvirtinimas.

17:50              Apdovanojimų nuostatų aptarimas. Diskusija.

18:10    Nario mokesčio aptarimas. Pasiūlymai. Diskusija. Balsavimas.

18:30    Kiti klausimai.

19:00    Pabaiga.

 

Spalio 19 d. Asamblėjoje nesusirinkus kvorumui, pakartotinės Asamblėjos data: 2018 m. spalio 22 d. (pirmadienis), 17 val.

Pakartotinės asamblėjos vieta – Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41, Vilnius.