Metų geriausias operatoriaus darbas

Feliksas Abrukauskas
"Aurora"
Kristina Sereikaitė
"Liza, namo!"
Viktoras Radzevičius
"MAAT"