Metų geriausias operatoriaus darbas

Audrius Kemežys
"Aš perėjau ugnį, tu buvai su manim" / "Knygnešiai"
Aloyzas Jančoras
"Mocarto obuoliai"
Linas Dabriška
"Nesiseka šiandien"