Metų geriausias kompozitoriaus darbas

Titas Petrikis
"Knygnešys"
Jonas Jurkūnas
"Zuikio kopūstai" ir "Po"
Kipras Mašanauskas
"Taip Laima lėmė"