Lietuvių kino akademija Jums linki ramių šv. Kalėdų ir gražių Naujųjų Metų!

Tepražysta Šv. Kalėdų rytą
Stebuklingos snaigės ant langų,
Ir pušies šakelė saulėj sidabru nušvitus
Lai pavirsta niekad negirdėtu stebuklu...