Asociacijai AVAKA patikėta kūrėjams išmokėti kompensacinį atlyginimą

2014 m. birželio 11 d. Kultūros ministro įsakymu AVAKA paskirta atsakinga asociacija paskirstyti ir išmokėti kompensacinį atlyginimą audiovizualinių kūrinių gamintojams ir atstovaujamiems autoriams.

Nuo 2011 m. veikianti kolektyvinio administravimo asociacija AVAKA nuo šiol rūpinsis, kad visiems audiovizualinių kūrinių teisių turėtojams būtų išmokėtas jiems priklausantis kompensacinis atlyginimas. Jis yra mokamas už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, t.y. kai filmas iš legalaus šaltinio įrašomas į kompaktinį diską, USB raktą, kompiuterį, muzika – į mobilųjį telefoną ir panašiai.

Kompensacinį atlyginimą autoriams moka tuščių laikmenų ir įrenginių gamintojai ir importuojai. Jį surinkti Kultūros ministerija įgaliojo Lietuvos gretutinių teisių asociaciją AGATA, o išmokėti audiovizualinių kūrinių gamintojams ir atstovaujamiems autoriams – AVAKA.

„Manome, kad audiovizualinių kūrinių teisių turėtojams šie pokyčiai bus naudingi. Pirmiausiai dėl to, kad jų atlyginimu rūpinsis konkrečioje srityje dirbanti asociacija AVAKA. Šiais laikais, kai komunikacinio triukšmo yra pakankamai daug, svarbu žinoti, kad Lietuvoje veikia organizacija, po vienu stogu jungianti artimų gildijų atstovus – audiovizualinių kūrinių autorius ir prodiuserius, - teigė AVAKA direktorius Darius Vaitiekūnas.  – Kalbant apie kolektyvinį administravimą, galiu pastebėti, kad AVAKA privalumas yra tas, kad ji gali visą dėmesį skirti tik audiovizualiniam sektoriui. Visada manėme, kad geresnių rezultatų galima pasiekti telkiant dėmesį į vieną sritį nei bandant suderinti įvairių sričių atstovų interesus.“

AVAKA kviečia audiovizualinių kūrinių teisių turėtojus jau dabar kreiptis dėl kūrinių registracijos, kuria vadovaujantis bus skirstomas ir išmokamas 2014 m. surinktas kompensacinis atlyginimas už audiovizualinių kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais. Daugiau informacijos – Asociacijos interneto svetainėje www.avaka.lt.