Š.m. kovo 9 d. LiKA steigėjai išrinko organizacijos Tarybą ir pirmininką

Š.m. kovo 9 dieną Lietuvių kino akademijos sveigėjai patvirtino organizacijos įstatus, suformavo Tarybą ir išrinko Tarybos pirmininkę. Tarybai vadovaus dr. Gražina Arlickaitė.

Šiuo metu LiKA buria savo narius. Taryba ruošia narystės deklaracijos dokumentą, kuris bus siunčiamas Tarybos rekomenduojamiems kino kultūros atstovams kartu su kvietimu tapti Akademijos nariu.